Harmonogram 2021
Harmonogram projektu Participativního rozpočtu „Počítáme s vámi”

Zahájení projektu

Září 2021

Město vyhlásí Výzvu, kterou oficiálně zahájí druhý ročník projektu „Počítáme s vámi“. Ve Výzvě je určena celková částka ve výši 3 mil. Kč a pravidla participativního rozpočtu pro tento ročník. Na webových stránkách projektu www.paropisek.cz jsou zveřejněny potřebné informace a veškerá pravidla.

Sběr projektů

1. září 2021 - 15. prosinec 2021

Probíhá sběr projektů. Projekty je možné podat prostřednictvím webového formuláře nebo pomocí předem připraveného podkladu osobně na podatelně Městského úřadu v Písku. V této fázi je možné projekty upravovat a dotvářet (úpravy zveřejněných projektů projdou kontrolou).

Vyjádření podpory projektům

Podporu projektům lze vyjádřit po celou dobu jejich sběru, nejpozději však do 31 . 12. 2021.

Posuzování proveditelnosti projektů

15. listopadu 2021 - 28. února 2022

U projektů, které navrhovatelé odeslali k posouzení a které do 31.12. 2021 získaly dostatečnou podporu veřejnosti, je posuzována jejich proveditelnost. Odbory MÚ Písek se vyjádří do 15.02.2022, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučí potřebné úpravy. Pracovní skupina PARO odsouhlasí proveditelnost jednotlivých projektů, nejpozději do 28.02.2021. 

Galerie projektů k hlasování

začátek března 2022

Projekty, které úspěšně prošly posouzením odborů města a odsouhlasením pracovní skupiny PARO, jsou zahrnuty do hlasování. Na webových stránkách www.paropisek.cz jsou projekty prezentovány v galerii s příznakem PROVEDITELNÝ.

Hlasování

1. března 2022 - 15. dubna 2022

Občané města hlasují o proveditelných projektech. K dispozici mají celkem 5 kladných hlasů a 3 hlasy záporné. Hlasovat lze elektronicky na vwm.paropisek.cz.

Zveřejnění žebříčku vítězných projektů

30. duben 2022

Na webových stránkách projektu www.paropisek.cz je zveřejněn žebříček projektů, které byly v hlasování nejúspěšnější a v souladu s Pravidly participativního rozpočtu města Písek jsou tak určeny k realizaci.

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů

duben/květen 2022

Vítězné projekty jsou slavnostně vyhlášeny, jejich navrhovatelé jsou symbolicky oceněni.

Realizace vítězných proiektů

květen 2022 - prosinec 2023

Vítězné projekty jsou městem realizovány. O postupu realizace je veřejnost průběžně informována prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu www.paropisek.cz.