Harmonogram 2023
Harmonogram projektu Participativního rozpočtu „Počítáme s vámi”

Zahájení projektu

Začátek března 2023

Město vyhlásí Výzvu, kterou oficiálně zahájí druhý ročník projektu „Počítáme s vámi“. Ve Výzvě je určena celková částka ve výši 3 mil. Kč a pravidla participativního rozpočtu pro tento ročník. Na webových stránkách projektu www.paropisek.cz jsou zveřejněny potřebné informace a veškerá pravidla.

První veřejné setkání

Průběh března 2023

Obyvatelé jsou pozváni na první veřejné setkání. Koordinátor projektu představí projekt „Počítáme s vámi“ a vysvětlí, jak v Písku funguje participativní rozpočet. Proběhne diskuze nad jeho průběhem. Účastníci se mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá, popřípadě si dohodnout individuální schůzky.

Sběr projektů

1. dubna 2023 – 15. červen 2023

Probíhá sběr návrhů projektů. Návrhy projektů je možné podat prostřednictvím webového formuláře nebo pomocí předem připraveného podkladu osobně na podatelně Městského úřadu v Písku. V této fázi je možné návrhy projektů upravovat a dotvářet (úpravy zveřejněných návrhů projektů projdou kontrolou).

Druhé veřejné setkání

Druhá polovina dubna 2023

Obyvatelé jsou zváni na druhé veřejné setkání. Koordinátor projektu představí projekt „Počítáme s vámi“ a znovu vysvětlí, jak bude v Písku fungovat participativní rozpočet. Proběhne diskuze nad jeho průběhem. Účastníci se mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá, popřípadě si dohodnout individuální schůzky. Setkání je určeno zejména pro ty, kdo již návrh projektu podali nebo jej mají rozpracovaný. Rovněž ale mohou přijít lidé, kteří by se rádi podíleli na dotváření určitého projektu.

Vyjádření podpory projektům

Podporu projektům lze vyjádřit po celou dobu jejich sběru, nejpozději však do 30. 6. 2023.

Posuzování proveditelnosti projektů

1. května 2023 – 30. září 2023

U projektů, které navrhovatelé odeslali k posouzení a které do 30. 6. 2023 získaly dostatečnou podporu veřejnosti, je posuzována jejich proveditelnost. Odbory MÚ Písek se vyjádří do 31. 08. 2023, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučí potřebné úpravy. Pracovní skupina PARO odsouhlasí proveditelnost jednotlivých projektů, nejpozději do 30. 09. 2023.

Galerie projektů k hlasování

začátek října 2023

Projekty, které úspěšně prošly posouzením odborů města a odsouhlasením pracovní skupiny PARO, jsou zahrnuty do hlasování. Na webových stránkách www.paropisek.cz jsou projekty prezentovány v galerii s příznakem PROVEDITELNÝ.

Třetí veřejné setkání

říjen 2023

Prezentace projektů a informace o způsobu hlasování.

Hlasování

1. října 2023 – 15. listopad 2023

Občané města hlasují o proveditelných projektech. K dispozici mají celkem 5 kladných hlasů a 3 hlasy záporné. Hlasovat lze elektronicky na www.paropisek.cz.

Zveřejnění žebříčku vítězných projektů

30. listopad 2023

Na webových stránkách projektu www.paropisek.cz je zveřejněn žebříček projektů, které byly v hlasování nejúspěšnější a v souladu s Pravidly participativního rozpočtu města Písek jsou tak určeny k realizaci.

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů

prosinec 2023

Vítězné projekty jsou slavnostně vyhlášeny, jejich navrhovatelé jsou symbolicky oceněni.

Realizace vítězných proiektů

leden 2024 – prosinec 2024

Vítězné projekty jsou městem realizovány. O postupu realizace je veřejnost průběžně informována prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu www.paropisek.cz.