Harmonogram 2020
Harmonogram projektu Participativního rozpočtu „Počítáme s vámi”

Zahájení projektu

Začátek ledna 2020

Město vyhlásí Výzvu, kterou oficiálně zahájí první ročník projektu "Počítáme s vámi". Ve Výzvě je určena celková částka ve výši 5 mil. Kč a pravidla participativního rozpočtu pro tento ročník. Na webových stránkách projektu www.paropisek.cz jsou zveřejněny potřebné informace a veškerá pravidla.

První veřejné setkání

Průběh ledna 2020

Obyvatelé jsou pozváni na první veřejné setkání. Koordinátorka projektu představí projekt "Počítáme s vámi" a vysvětlí, jak bude v Písku fungovat participativní rozpočet. Proběhne diskuze nad jeho průběhem. Účastnici se mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá, popřípadě si dohodnout individuální schůzky.

Sběr projektů

1. únor 2020 - 15. srpen 2020 (prodlouženo)

Probíhá sběr projektů. Projekty je možné podat prostřednictvím webového formuláře nebo pomoci předem připraveného podkladu osobně na podatelně Městského úřadu v Písku. V této fázi je možné projekty upravovat a dotvářet (úpravy zveřejněných projektů projdou kontrolou).

Druhé veřejné setkání

V termínu 1.6. až 30.7.2020 (posunuto)

Obyvatelé jsou zváni na druhé veřejné setkání. Koordinátorka projektu představí projekt „Počítáme s vám/' a znovu vysvětlí, jak bude v Pisku fungovat participativní rozpočet. Proběhne diskuze nad jeho průběhem. Účastníci se mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá, popřípadě si dohodnout individuální schůzky. Setkání, které je určeno zejména pro ty, kdo již návrh projektu podali nebo jej maji rozpracovaný. Rovněž ale mohou přijít lidé, kteří by se rádi podíleli na dotvářeni určitého projektu.

Vyjádření podpory projektům

Podporu projektům lze vyjádřit po celou dobu jejich sběru, nejpozději však do 31 . 8. 2020. (prodlouženo)

Posuzování proveditelnosti projektů

1. března 2020 - 30. září 2020

U projektů, které navrhovatelé odeslali k posouzení a které do 31. 5. 2020 získaly dostatečnou podporu veřejnosti, je posuzována jejich proveditelnost. Odbory MÚ Písek se vyjádři do 31.08.2020, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučí potřebné úpravy. Pracovní skupina PARO odsouhlasí proveditelnost jednotlivých projektů, nejpozději do 30.09.2020.

Galerie projektů k hlasování

začátek října 2020

Projekty, které úspěšně prošly posouzením odborů města a odsouhlasením pracovní skupiny PARO, jsou zahrnuty do hlasování. Na webových stránkách www.paropisek.cz jsou projekty prezentovány v galerii s příznakem PROVEDITELNÝ.

Třetí veřejné setkání

říjen 2020

Prezentace projektů a informace o způsobu hlasování.

Hlasování

1. října 2020 - 15. listopad 2020

Občané města hlasují o proveditelných projektech. K dispozici mají celkem 5 kladných hlasů a 3 hlasy záporné. Hlasovat lze elektronicky na vwm.paropisek.cz.

Zveřejnění žebříčku vítězných projektů

30. listopad 2020

Na webových stránkách projektu www.paropisek.cz je zveřejněn žebříček projektů, které byly v hlasování nejúspěšnější a v souladu s Pravidly participativního rozpočtu města Písek jsou tak určeny k realizaci.

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů

prosinec 2020

Vítězné projekty jsou slavnostně vyhlášeny, jejich navrhovatelé jsou symbolicky oceněni.

Realizace vítězných proiektů

leden 2021 - prosinec 2021

Vítězné projekty jsou městem realizovány. O postupu realizace je veřejnost průběžně informována prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu www.paropisek.cz.