Cesta za Discgolfem Písek - Oldřichov
Petr Šašek

24

485000 Kč

2 měsíců

Děti a mládež


24
Cesta za Discgolfem Písek - Oldřichov


Cesta za Discgolfem

Cílem projektu je vybudování přírodní discgolfové cesty, kterou bude moci zdarma a celoročně využít kdokoli, kdo si donese vlastní disk – létající talíř. Discgolf je vhodný pro každého. Discgolf je ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu. Bez problému jej mohou hrát malé děti i jejich prarodiče. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti. Stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete začít soutěžit. Jako rekreační sport v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou, a pomáhá tak člověku udržet se v dobré fyzické kondici a odreagovat se od starostí všedních dní. Discgolf je také finančně nenáročný – kromě disku, který zakoupíte za cca 350 Kč nebo si jej zapůjčíte v Turistickém informačním centru v Písku nepotřebujete žádné další vybavení. 

 

Co je to Discgolf?

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem. Vznikl v 70. letech v USA a od té doby získává stále více příznivců po celém světě. Cílem hry je, stejně jako v golfu, dokončit hřiště co nejmenším počtem hodů. Disk se hází z určeného výhoziště na cíl – jamku, která je zpravidla tvořena ocelovým discgolfovým košem. Průměrná délka jedné jamky bývá 50–150 metrů a hráč by ji běžně měl dosáhnout třemi hody (záleží na tzv. paru jamky). Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud disk nevhodí do disgolfového koše. Vítězem se stává hráč, který dokončí celé hřiště (nejčastěji sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek) nejmenším počtem hodů.  

 

Kde se DiscGolf hraje?

Prakticky téměř všude – tam, kde je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou větší městské parky nebo příměstské oblasti s volnými i křovinatými plochami řídce porostlými stromy. Hřiště se běžně staví např. v zámeckých parcích, lesoparcích, na lyžařských svazích, ale také třeba v lázeňských komplexech a podobných rekreačních areálech. Co se týče samotného terénu, na škodu rozhodně není např. malé převýšení, rybníček, potok či jiná přírodní překážka, která hru dokáže zpestřit. 

Při volbě jamek se klade důraz na bezpečnost hry a jejich různorodost-střídají se vzdálenosti (běžně od 50 do 200 m) a ve vysoké míře se využívá přirozených překážek, tak aby měl hráč na výběr z několika způsobů dosažení cíle. V České republice již existuje více než osmdesát discgolfových hřišť s obvykle 9-18 pevně umístěnými koši a jejich počet stále roste.

 

Proč zrovna zde?

Jedná se o bývalý vojenský prostor, který v současnosti není městem využívaný.

V roce 2022 se zde již konal Discgolfový turnaj, na který se sjelo cca 40 hráčů a byl součástí Jihočeské discgolfové ligy.

 

Jedná se o ekologický sport?

Rozhodně ano. Všechny součásti hřiště jsou rozebíratelné a případně znovu použitelné. Hráči se navíc učí chovat k přírodě s úctou a respektem. Prakticky na žádném využívaném hřišti nenajdete odpadky ani jiný nepořádek.

Více informací o tom, jak se discgolf hraje najdete ve "Škole discgolfu časopisu ABC" na https://www.youtube.com/watch?v=BPAJ-fBrTpA&list=PLz94LXwJ-1rNtMhhIZd7KWaAsi03UXqrL

 

Hlavní prvky cesty za discgolfem

 

INFORMAČNÍ TABULE

Hlavní informační tabule je umístěna vždy poblíž prvního výhoziště a nachází se na ní obecné informace o discgolfu, základní pravidla hry, mapa celého hřiště, bezpečnostní pokyny a další důležité informace (např. kde zakoupit/zapůjčit disky).

 

DICGOLFOVÉ KOŠE

Nejdůležitější prvek hřiště. Vyrobeny z robustní oceli. Kvalitní povrchová úprava pro celoroční použití.  Bezúdržbové. Zabezpečeny bezpečnostními šrouby

 

VÝHOZIŠTĚ

 Součást každé jamky. Materiál: zpravidla umělá tráva, ale možnost např. dlaždic, dřeva apod. Variabilita, co se týče barvy a velikosti.

 

INFO TABULKY

Součástí každé jamky, nachází se vždy vedle výhoziště. Info o dané jamce (mapka, par a délka). Bezpečnostní upozornění. Další texty a loga na přání investora. Standardně ocelová tabulka (s UV a anti-graffiti úpravou) na dřevěném sloupku, ale provedení je variabilní

Discgolfový park Písek - Oldřichov 414b.jpg.Discgolfový park Písek - Oldřichov 413b.jpg.Cesta za Discgolfem Písek - Oldřichov koš.jpg.Cesta za Discgolfem Písek - Oldřichov info cedule.jpg.Cesta za Discgolfem Písek - Oldřichov tee sign.jpg.Cesta za Discgolfem Písek - Oldřichov výhoziště.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nákup a osazení discgolfových prvků - výhoziště, koše, informační tabule, infotabulky 9 50 000 450 000
Nákup disků do půjčovny 10 3 500 35 000
Celkem 485 000