Participativní rozpočet Písek

...zapojte se!

Gelerie projektů Přidej se!


1. Navrhněte

Máte nápad, který by pomohl oživit naše město? Přihlaste jej prostřednictvím jednoduchého formuláře. Čím dříve začnete, tím dříve můžete nadchnout ostatní a získat potřebnou podporu pro svůj projekt. Navrhovat můžete od února až do 15. 5. 2019. Výše rozpočtované ceny nesmí přesáhnout hodnotu 1 mil. Kč vč. DPH.

Přihlásit projekt

2. Podpořte

Pro váš projekt je třeba získat počáteční podporu, aby mohl být zařazen do hlasování o realizaci. Podporou se rozumí minimálně 20 „to se mi líbí“ od registrovaných návštěvníků webových stránek. Poté bude prověřena jeho proveditelnost. Do hlasování postupují pouze proveditelné projekty, které prošly ověřením, zda jsou v souladu se schválenými pravidly.

Podpořit projekt

3. Rozhodněte

Hlasování o vítězných projektech proběhne na webových stránkách www.paropisek.cz. Každý občan má k dispozici 5 kladných a 3 záporné hlasy. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazeny na seznam vítězných projektů, a to až do vyčerpání schválené finanční částky, tj. 5 mil. Kč. Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny a symbolicky oceněny v prosinci 2020.

Rozhodnout

Zahájení projektu

Leden, 2020

Sběr projektů

1.2.2020 - 15.8.2020 (prodlouženo)

Vyjádření podpory projektům

Do 31.8.2020 (prodlouženo)

Posouzení proveditelnosti projektů

01. 3. 2020 - 30.9.2020

Finální hlasování

1.10. 2020 - 15.11. 2020

Slavnostní vyhlášení

Prosinec, 2020

Počítáme s vámi

Je participativní rozpočet města Písku.

Město Písek se zařazuje mezi stále více měst, která chtějí občanům umožnit rozhodování o části prostředků z obecního rozpočtu. V Písku se jedná konkrétně o 5 mil. Kč, tj. cca 0,6% celkových výdajů.

Každý občan může podat návrh, který by měl splňovat finanční limit do 1 mil. Kč s DPH a také podmínky dané schválenými pravidly. Projekt by měl být veřejně prospěšný, měl by být na území města a dle platného územního plánu, doplněný nákresem, popisem a rozpočtem.

U podaných návrhů bude město posuzovat proveditelnost, poté budou zařazeny do finálního hlasování na webových stránkách. Hlasovat může každý občan města starší 18 let, má k tomu k dispozici 5 kladných hlasů a 3 hlasy záporné. Podle počtu hlasů budou k realizaci vybrány projekty až do vyčerpání celkového rozpočtu na daný rok. Jejich autoři budou v prosinci slavnostně vyhlášeni a symbolicky odměněni.

Harmonogram akcí    

Aktuality

18.12.2020

V prvním ročníku Participativního rozpočtu už známe úspěšné projekty!

Do finálního hlasování se dostalo celkem 10 projektů. U jednoho z nich převážily záporné hlasy nad těmi kladnými, a proto nemůže být zařazen do fáze realizace. Máme tedy 9 návrhů, které se začnou v roce 2021 realizovat. V původním plánu bylo prosincové slavnostní vyhlášení nejlepších projektů a jejich autorů, ale vzhledem k situaci jsme nuceni zvolit alternativní variantu formou videopřenosu. Rozh >

18.08.2020

Ukončení vkládání nových projektů

Dne 18.8.2020 byla dle harmonogramu ukončena možnost vkládat nové projekty do Participativního rozpočtu a editovat je. Hlasování ale pokračuje až do konce srpna! >