PaRo Písek podporuje NIA
Systém participativního rozpočtu Písek v nové výzvě umožňuje využít služby Národní identitní autority. Tím odpadá především nutnost fyzicky navštívit podatelnu a prokázat svou identitu. Pokud používáte např. aplikaci mobilního bankovnictví, je dost pravděpodobné, že ji můžete použít pro dvé přihlášení do systému participativního rozpočtu Písek.


Pro rok 2021 jsme pro občany Písku připravili možnost ověřit svou identitu pomocí služeb Národní identitní autority (NIA). To především znamená, že občané využívající tento způsob přihlášení (namísto původního přihlášení pomocí emailu a hesla) nemusí již kvůli ověření navštívit podatelnu. 

Tento nový a moderní způsob přístupu k veřejným elektronickým službám značně usnadňuje komunikaci s veřejnými institucemi a zároveň je vysoce bezpečný. Pokud nemáte s touo službou dosud žádné zkušenosti, navštivte oficiální stránky NIA. Konkrétně je možné přihlásit se k 1.8.2021 těmito způsoby:

Stát nabízí následující identifikační prostředky:

  • Občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018 je prostředkem na vysoké úrovni záruk,

  • NIA ID - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu, dříve označovaný jako uživatelský účet, OTP či UPS,

  • Mobilní klíč eGovermentu - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek, který představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů,

Soukromoprávní kvalifikovaní poskytovatelé v současné době vystavují následující identifikační prostředky: