V prvním ročníku Participativního rozpočtu už známe úspěšné projekty!
Do finálního hlasování se dostalo celkem 10 projektů. U jednoho z nich převážily záporné hlasy nad těmi kladnými, a proto nemůže být zařazen do fáze realizace. Máme tedy 9 návrhů, které se začnou v roce 2021 realizovat. V původním plánu bylo prosincové slavnostní vyhlášení nejlepších projektů a jejich autorů, ale vzhledem k situaci jsme nuceni zvolit alternativní variantu formou videopřenosu. Rozh


Tento pilotní ročník provázely od začátku peripetie s nutností osobní registrace na radnici a také s nečekanou epidemiologickou situací, díky které byly prodlouženy termíny pro podávání návrhů. I to zřejmě přispělo k hojnému počtu kvalitně zpracovaných projektů. Celkem bylo totiž přihlášeno 28 projektů, které postupně procházely sítem podpory a dále posouzením proveditelnosti a kontrolou, zda je vše navrženo podle schválených pravidel. Na první ročník je to hodně vysoké číslo, zájem občanů o veřejný prostor nás velmi mile překvapil. Do finálního hlasování se dostalo celkem 10 projektů. U jednoho z nich převážily záporné hlasy nad těmi kladnými, a proto nemůže být zařazen do fáze realizace. Máme tedy 9 návrhů, které se začnou v roce 2021 realizovat. V původním plánu bylo prosincové slavnostní vyhlášení nejlepších projektů a jejich autorů, ale vzhledem k situaci jsme nuceni zvolit alternativní variantu formou videopřenosu. Rozhodně o nic nepřijdete!

A co bude s neúspěšnými návrhy? Nebo jste ten svůj nestihli podat? Rada města bude na svém prvním lednovém jednání rozhodovat o tom, zda rok 2021 věnujeme pouze realizaci vítězných projektů nebo vypíšeme další výzvu. Neúspěšné projekty je možné znovu přihlásit v dalším ročníku. Některé inspirativní návrhy budou zapracovány do projektů města, např. discgolfové hřiště, informační cedule u lávky Dagmar Šimkové nebo podněty ze sídliště Milady Horákové. Rozhodně ale budeme v projektu participativního rozpočtu pokračovat. Už teď se těšíme na další nápady pro Písek. Počítáme s Vámi!