Chodník a parkování u školky před domy 1648-1653
Pavel Šebelle

Budějovické předměstí

24

999400 Kč

4 měsíců

Veřejný prostor


24
Chodník a parkování u školky před domy 1648-1653


Jedná se o prodloužení chodníku k domům 1648-1653, který končí v zatáčce ve zdi, lidé musí chodit po silnici v nepřehledné zatáčce. Dále jsou třeba  4 krátkodobá parkovací místa (parkoviště K+R) před domy 1648-1653, aby si mohli obyvatelé domu vyložit z auta svoje nákupy. Projekt řeší parkoviště pro místní školku s 16 místy, aby rodiče dětí měli kde zaparkovat, a které večer bude sloužit lidem z domů 1648-1653. Dnes v místě žádné parkoviště není, lidé parkují na trávě a v zákazech.

Chodník bude ze zámkové dlažby, parkovací plochy z dlaždic zatravňovacích z důvodu vsakování dešťové vody. 

Chodník a parkování u školky před domy 1648-1653 IMG_0288.jpg.Chodník a parkování u školky před domy 1648-1653 IMG_0294.jpg.Chodník a parkování u školky před domy 1648-1653 IMG_0285.jpg.Chodník a parkování u školky před domy 1648-1653 IMG_0281.jpg.Chodník a parkování u školky před domy 1648-1653 IMG_0282.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Parkovací místa K R 4 35 700 142 800
Chodnik - 21 m2 21 2 500 52 500
Parkoviště u školky - 473 m2 473 1 700 804 100
Celkem 999 400

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Městský architekt Doporučuji řešit v rámci revitalizace celé sídlištní plochy a nevytrhávat z kontextu sídliště. Vedení města se rozhodlo i na základě mnoha podnětů navrhovatele ke zpracování celkové revitalizace sídliště M. Horákové, kde budou podněty z PaRo v rámci možností zapracovány. Projekt tedy sice označujeme jako NEPROVEDITELNÝ v tomto ročníku PaRo, ale rozhodně použitelný pro studii revitalizace. Neproveditelný
Odbor správy majektu odbor SM se připojuje k vyjádření odboru ŽP a MSP, prostor by měl být řešen komplexně – nyní neodporučuje Neproveditelný