Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií
Pavel Šebelle

Budějovické předměstí

1000000 Kč

6 měsíců

Veřejný prostor


Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií


Pro tento náš projekt máme na podpisových arších a e-petici 72 podpisů od místních i dalších obyvatel Písku. Projekt počítá se zachováním stávajících vzrostlých stromů a i sakur u zastávky. 

V místě je velký nedostatek parkovacích míst, parkoviště před restaurací, kde se vaří a kam řada lidí chodí ráda na oběd, má parkoviště s kapacitou projektovanou na rok 1970. Vzhledem k silnému provozu na Harantovce, nebude nikdy tento prostor vhodný pro odpočinkový park, jak navrhuje město. Po dobu 50 let tu nebyla ani jedna lavička, lidé si sem nebudou chodit posedět, aby hltali zplodiny z aut.  Místní chtějí oddechový a relaxační park ve vnitrobloku za Olympií.

Před Olympií v tomto velkém otevřeném prostoru by naopak mohla být dvouřadá alej z velkých stromů. Málokde ve městě je tak velký prostor, aby velké stromy nebránily světlu do oken okolních domů. V místech, kde jsou velké stromy se prý dobře spí (až do okruhu 300 m), to by jistě uvítali obyvatelé Harantovky i domů na sídlišti, které ruší v noci hluk z aut. Velké stromy v létě prostor ochlazují, a tak i pro chodce by byl v létě prostor příjemnější a na chvíli by si při chůzi Harantovkou ve stínu velkých stromů odpočinuli. Velké stromy na svých listech zachytí prach z dopravy a vylepší vzduch plný exhalací.

V rámci klimatické změny, kdy je v létě velké horko a sucho, stromy, které nejsou uměle zavlažovány usychají a nebo rostou velmi pomalu. Vím to z vlastní zkušenosti, protože vlastní les a vidím jak rostly stromy dřív a jak nyní a jak řada z nich usychá.

A proto je třeba zajistit zavlažování nové aleje. Jedna paní dala můj původní návrh na Facebooku do skupiny Zahradní architektura, kde řada odborníků poradila jak takové zalévání levně zajistit. Nejjednodušší, nejlevnější a bez potřeby čerpadel je zavlažovat alej stromů ze zpevněné plochy – třeba z parkoviště viz. fotografie níže uvedené. Paní Jitka Vágnerová mi k tomu na FB ve skupině Zahradní architektura napsala: Nejjednodušší, nejlevnější, co se týká zasakování vody je parkoviště z distanční dlažby oddělené mírně prohloubeným travnatým pásem s řadou stromů.  Pokud zvolíte distančku s výplní spár kamennou drtí bez nulové frakce, dobře to profiltruje a ve spojení se stromy funguje skvěle, nebude třeba téměř zalévat. Systém bude soběstačný.

Chodník a parkoviště v aleji tedy není zlo pro zeleň, ale naopak by zajistili dostatek vody pro stromy. Nová parkovací místa by umožnily změnit nebezpečné šikmé parkování v Harantovce u autobusové zastávky, kde by mohlo zůstat stání podélné a celkově by přibylo 23 parkovacích míst. Zajistilo by to další místa pro Harantovku a sídliště. Rozšíření parkoviště před Olympií by podpořilo i podnikatele v této restauraci, protože by zde kolem poledne dnes není možné zaparkovat.

Prostor by bylo možné oživit i vodním prvkem. Původní jezírko, které jsem uvažoval  by asi nebylo vhodné, ale malý vodopád vytékající tam, kde je podstavec sochy Gottwalda a pokračující potůček kolem chodníku kolem aleje, končící malou tůňkou by místo jistě zpříjemnil.

Návrh by se měl líbit odboru dopravy, protože nové parkoviště umožní odstranění nebezpečného šikmého stání v Harantově ulici, měl by se líbit i odboru ŽP, protože umožní jímat dešťovou vodu a posílí místní zeleň. Oba tyto odbory by měli dořešit příp. detaily a udělat vše proto, aby se tento nápad zdůrazňuji místních, ne můj, mohl zrealizovat. Uvedl jsem asi 8 dobrých důvodů proč ano, návrh řeší komplexně celý prostor, zlepšuje zeleň, navyšuje kapacitu parkovišť, dává stín chodcům.

Bohužel město tento projekt místních nepodporuje a tak jej musíme dát do PaRo, kde jsou ale omezeny finanční prostředky na 1 milion Kč. Proto současný projekt bude pouze na vysázení stromů a vytvoření mlatové komunikace, vyspádované ke stromům, tak aby voda z ní zalévala kořeny. (obdoba mlatového parkoviště na výstavišti, nemusí být tedy jen parkoviště z dlažby).

Na této komunikaci může být zatím promenáda pro pěší a pokud město změní svůj názor a ÚP může zde zrealizovat v budoucnu menší parkoviště a třeba mu dát povrch z distanční dlažby.  
Na zasázení stromů je peněz dost, liniová zeleň je v souladu s ÚP, jen je třeba vysázet stromy tak daleko jak předkládáme v návrhu, aby šlo v budoucnu prostor případně upravit. Velikost prozatímní mlatová komunikace mezi stromy může zatím být i užší, pokud město širokou nebude umět do jednoho mil Kč zrealizovat.Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií 20200223_142812.jpg.Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií 20200223_142824.jpg.Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií 1 20200223_145043.jpg.Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií 86723640_2803895846356343_7678275835794554880_n.jpg.Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií 84116125_2801695939909667_7085446056887975936_n.jpg.Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií Závlaha.jpg.Dvouřadá alej velkých stromů před Olympií 86276370_2801695933243001_1322412720972103680_n.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zaměření a projekt 1 40 000 40 000
Alejové stromy 16-18 cm kmínek 18 5 000 90 000
Vysazení stromů 18 3 000 54 000
Mlatová komunikace až do výměry 1259 m2 900 900 810 000
Rezerva 1 6 000 6 000
Celkem 1 000 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Městský architekt Doporučuji řešit v rámci revitalizace celé sídlištní plochy a nevytrhávat z kontextu sídliště. Vedení města se rozhodlo i na základě mnoha podnětů navrhovatele ke zpracování celkové revitalizace sídliště M. Horákové, kde budou podněty z PaRo v rámci možností zapracovány. Projekt tedy sice označujeme jako NEPROVEDITELNÝ v tomto ročníku PaRo, ale rozhodně použitelný pro studii revitalizace. Neproveditelný
Odbor správy majektu odbor SM se připojuje k vyjádření odboru ŽP a MSP, prostor by měl být řešen komplexně – nyní neodporučuje Neproveditelný