Informační tabule u Lávky Dagmar Šimkové
Jakub Hlídek

Václavské předměstí

37

23000 Kč

2 měsíců

Veřejný prostor


37
Informační tabule u Lávky Dagmar Šimkové


Lávka postavená podle architektonického návrhu Ing. arch. Josefa Pleskota přitahuje turisty. Ve veřejném prostoru se však nemají šanci její jméno dozvědět. Obyvatelé města název většinou znají, ne každý si však pod jménem vybaví i osud politické vězeňkyně.

Navrhovaný projekt si za cíl klade stavbu informační tabule u Lávky Dagmar Šimkové, která by kolemjdoucí informovala o významné ženě, po které je lávka pojmenovaná. Informovat je třeba hned na místě. Lidí, kteří si informace o stavbě vyhledají zpětně doma u počítače, nebo přímo na místě pomocí chytrého telefonu, není mnoho.

Úkolem informační tabule je podat základní informace o životním příběhu Dagmar Šimkové (1929-1995), jenž byla v letech 1952-1966 vězněna v brutálních podmínkách komunistických věznic, a to pouze proto, že neměla správný třídní původ a veřejně projevovala svůj názor. Text by neměl být vyčerpávajícím výčtem letopočtů, vedle základních informací by měly být využity úryvky ze vzpomínkové knihy Byly jsme tam taky a fotografie. Vedle toho by mohla být zmíněna i blízká Villa Marta, v níž Dagmar Šimková vyrůstala. Možné by bylo informovat i o technických parametrech lávky a jejím autorovi. Informační tabule musí vizuálně ladit s lávkou, svojí barvou či materiálem by neměla nijak kontrastovat s okolím. Zároveň však musí být dostatečně viditelná.

Tabule by měla být umístěna spíše na Zátavském nábřeží, neboť je zde větší provoz než na hradišťské straně. Přes řeku je odsud navíc Villa Marta dobře vidět. Jelikož nesmí tabule nijak překážet v pohybu, ale zároveň by měla být co nejblíže lávce, bylo by asi nejlepší umístit ji pár metrů za lavičku, která se nachází u cyklostezky ve směru od centra města několik metrů za lávkou. Druhou možností je prostranství před dopravním hřištěm nalevo od cyklostezky směrem od centra, odkud jsou lávka i vila dobře vidět.

Primárním cílem projektu je stavba alespoň jedné informační tabule. Ideální by samozřejmě bylo, když by tabule byly dvě- na každé straně řeky jedna. V takovémto případě by odhadovaný rozpočet představoval 46 000 Kč.Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Konstrukce informační tabule 1 15 000 15 000
Grafické práce, text 1 3 000 3 000
Instalace 1 5 000 5 000
Celkem 23 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Městský architekt Umístění informačních tabulí je upřesněno (konzultováno s ing. arch. J. Pleskotem), není vhodné provádět instalaci v bezprostřední blízkosti konstrukce lávky, tabule už je ve výrobě. Neproveditelný
Odbor správy majektu na realizaci již pracuje odbor IR Neproveditelný