Kamenný most přes Mehelnický potok - rekonstrukce
František Machač

Semice

50 13

999000 Kč

10 měsíců

Veřejný prostor


37
Kamenný most přes Mehelnický potok - rekonstrukce


Oblast Semice se postupně stala cílem výletů a jedná se bezesporu o krásnou turistickou lokalitu. Cílem tohoto projektu není lokalitu měnit, ale udržovat její duch a trochu i odkázat na malou podobnost se slavným kamenným mostem v Písku. Krom toho je most poškozen zatékající vodou, má nebezpečně nedostatečnou výšku parapetních zdí a dle znalce je oprava nutná. Místo je zarostlé náletovými dřevinami a konstrukci nedá vyniknout. Tento projekt byl diskutován osadním výborem Semice, který se jednohlasně k této akci hlásí. Stejně tak občané Semic rekonstrukci tohoto malého unikátu přivítají. Byla zpracována architektonická studie rekonstrukce mostu, na základě které byl připraven návrh rozpočtu. Architektonický návrh s citem přistupuje k opravě mostu a současně s tím vnáší do konstrukce nové pojetí.

Tento projekt předkládám s myšlenkou zvelebit místo, kde žijeme a které je vyhledáváno i ostatními občany města Písku a okolí, přihlásit se k odkazu našich předků a řádně spravovat co už bylo vybudováno.Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Demontáž kamenných desek a konstrukcí, čištění a nezbytné bourací práce 1 152 200 152 200
Zemní a ostatní práce, likvidace přebytečného materiálu 1 210 000 210 000
Kamenná dlažba, kamenné zdivo, kamenné zdivo parapetních zdí 1 330 000 330 000
Hydroizolace,násypy hutněné, komunikace, drenáže,úprava kanalizačních šachet a další nezbytné práce 1 306 800 306 800
Celkem 999 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Městský architekt Tuto historickou dopravní stavbu je vhodné rekonstruovat – stavebně revidovat, málo kdo si její existenci vybaví, bylo by vypovídající ji takto připomenout/zviditelnit. Proveditelný
Odbor správy majektu most je v majetku města, neznáme přesný stav mostu Proveditelný