Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti
Jiřina Konvičková

Hradiště

54 20

582150 Kč

12 měsíců

Veřejný prostor


34
Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti


Začátkem letošního roku vznikla komunita Naše Hradiště se zájmem o veřejné plánování a činnosti, kde se mohou aktivně zapojit i místní občané. Možností seberealizace a následné relaxace je využití městského pozemku na hradišťské návsi, kde dříve stál statek se zahradou. Potřebné místo odpočinku a potkávání se vyplynulo také z loňské ankety, kterou pořádal osadní výbor Hradiště. Prvních 21 občanů již spolupracuje na přípravách projektu.

Prvním zdařilým počinem je povolení města k užívání pozemku a realizace oplocení k zajištění bezpečnosti v zahradě v co nejbližší době. První fází našeho plánování je vybudování částečného zázemí a kultivace pozemku. Až nám současná situace dovolí, proběhne brigáda na úklid, vybudování ohniště a dosetí trávníku.

Další fází je nezbytné vybavení k počátečnímu fungování zahrady. Žádáme o drobné nářadí a přístřešek na nářadí, travní osivo, vyčištění studny a ruční pumpu, posezení k ohni a venkovní stůl s lavičkami a materiál na vyvýšené záhony, které si vyrobí sami zájemci o komunitní pěstování. V letošním roce chceme také uspořádat podzimní výsadbu ovocných dřevin a keřů, kde si rostlinný materiál i samotnou realizaci zajistí sami obyvatelé Hradiště.

Druhou fází tohoto projektu je dovybavení technického zázemí čerpadlem s výkopem a přívodem elektřiny, zahradnickým nářadím, sekačkou a křovinořezem, společenským zázemím s pergolou, lavicemi, seniorským prvkem s rotopedem, herním prvkem pro děti. Vše v příštím roce 2021. V rozpočtu počítáme i s pokrytím nutných nákladů na tříletý provoz komunitní zahrady - elektřina a pohonné hmoty.

Vybavení a mobiliář zahrady jsme volili s ohledem na danou lokalitu a vybírali z místních zdrojů. Pergolu s dřevěnými lavicemi a stoly přislíbili vyrobit studenti SOU v Písku pod odborným dohledem svých pedagogů. Zbylé dřevěné prvky k posezení a protažení těla dodá osvědčená firma Hřiště pod Květinou s potřebnou certifikací.

Na své si v hradišťské zahradě přijdou všechny generace. Dětem je určen nejen herní prvek s věží, klouzačkou a houpačkami, ale i oblíbené zalévání záhonů či stromků. Nabízí se i vlastní výroba ptačích budek a hmyzích domečků. Rodiče se mohou zapojit v celkové údržbě zahrady, zalévání, sečení nebo mohou jen odpočívat. Prarodičům k protažení těla poslouží lavička s rotopedem a k potěšení ducha pobyt v zahradě.

Vítáni jsou všichni se zájmem o komunitní zahradničení a sdílení prostoru se svými sousedy a kamarády.

Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti  chodovska_hut_001.jpg.Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti  DŘEVĚNÉ PRVKY Z HŘIŠTĚ POD KVĚTINOU-page0001.jpg.Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti  4ac0716657f004e05707c99e5232a879.jpg.Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti  Ovocný-sad-se-do-českých-zahrad-vrací-jako-okrasný-i-užitečný-prvek..jpg.Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti  Pergola[1].jpg.Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti  20200211_082114.jpg.Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti  20200211_082138.jpg.Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti  jedla-zahrada-04.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Travní osivo 1 500 500
Motyka úzká 1 160 160
Motyka srdcovka 1 170 170
Lopata špičatá 1 170 170
Lopata hliníková 1 220 220
Krumpáč 1 240 240
Hrábě kovové 1 170 170
Hrábě dřevěné 2 150 300
Hrábě ploché plastové 1 150 150
Vidle 1 220 220
Lopatka na smetí 1 60 60
Rýč 1 200 200
Kolec 2 1 500 3 000
Lopatka sázecí 2 50 100
Drápek 2 60 120
Okopávačka srdcová 2 60 120
Dětské hrábě 10 90 900
Dětská lopata 10 90 900
Dětská motyka 10 90 900
Dětská konev 10 60 600
Konev 5 70 350
Rukavice 50 80 4 000
Dětské rukavice 50 60 3 000
Zahradnické nůžky 1 1 000 1 000
Ruční pilka 1 2 000 2 000
Kladivo 1 200 200
Drobný materiál, hřebíky, ... 1 10 000 10 000
Sekačka 1 16 000 16 000
Křovinořez 1 15 000 15 000
Kanystr na benzín 1 200 200
Čerpadlo 1 20 000 20 000
Čištění studny 1 15 000 15 000
Pumpa 1 10 000 10 000
Pergola se střešní krytinou a bočnicí 1 100 000 100 000
Lavice se stolem do pergoly 2 4 000 8 000
Lavička s opěrkou 4 10 500 42 000
Věž s houpačkami a skluzavkou 1 105 000 105 000
Dopadová plocha k věži s houpačkami a skluzavkou 1 40 000 40 000
Lavička se 2 rotopedy 1 50 000 50 000
Lavička k ohni 4 4 000 16 000
Venkovní stůl s lavičkami a opěrkami 1 30 000 30 000
Odpadkový koš 2 5 100 10 200
Přístřešek na nářadí 1 15 000 15 000
Vyvýšený záhon 8 2 150 17 200
Kompost 1 5 000 5 000
Přívod elektřiny, výkop 1 20 000 20 000
Lékárnička 1 1 000 1 000
Provozní náklady - elektřina/ 1 rok 3 3 600 10 800
Provozní náklady - benzín/ 1 rok 3 2 000 6 000
Celkem 582 150

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Projekt svým charakterem zapadá do koncepce využití ploch veřejné zeleně, včetně pozitivního efektu zapojení obyvatel do péče o své okolí. Odbor životního prostředí projekt považuje za přínosný a za podmínek uvedených ve stanovisku (viz příloha) s realizací projektu souhlasí. Proveditelný
Městský architekt Vhodné dočasné využití této plochy do doby, než bude navrácen původní urbánní výraz hradišťské návsi navrácením objemu zástavby po zbouraném stavení. Doporučuji nárožní partii neosazovat stromy, použít spíše keřové patro.
Odbor správy majektu pozemek je v majetku města, je zde dán souhlas s již započatou činností Proveditelný