Lavičky podél Otavy
Kateřina Sušická

Budějovické předměstí

44 2

80000 Kč

2 měsíců

Veřejný prostor


42
Lavičky podél Otavy


Cestou podél Otavy ve směru od lávky na městský ostrov k železničnímu mostu chodí řada lidí buď jen tak na procházku nebo k odbočce do nově vybudované Obchodní galerie. Na celé této části promenády kolem Otavy je pouze jedna lavička a žádný odpadkový koš. Doplněním dalších čtyř laviček a pěti odpadkových košů by se zpříjemnila procházka rodinám s dětmi i seniorům Lavičky je navrhováno použít stejné, jako používají Městské služby jinde ve městě, odpadkové koše mají pomoci k dodržováníé čistoty a pořádku. Náklady byly konzultovány s Městskými službami, je v nich zahrnuta instalace i vyvážení odpadkových košů po dobu 3 let.

005.jpg009.jpg


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
lavička 4 6 000 24 000
odpadkový koš 5 3 500 17 500
vyvážení odp.košů 3 10 400 31 200
rezerva 1 7 300 7 300
Celkem 80 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Projekt je v souladu se záměry města a je proveditelný. Odbor ŽP doporučuje zvážit drobné úpravy projektu (zejména u typu košů) s tím, že projekt považuje za přínosný. Případné úpravy doporučujeme konzultovat se zástupci spol. Městské služby Písek. Proveditelný
Městský architekt jedná se o městský mobiliář
Odbor správy majektu pozemky jsou v majetku města, záměr odbor správy majetku podporuje jak lavičky, tak vandalům-vzdorné koše sáčky na psí exkrementy Proveditelný