Měsíc nad řekou - Umělecká rezidence města Písek
Janka Monhart

Vnitřní město

180000 Kč

12 měsíců

Kultura a volný čas


Měsíc nad řekou - Umělecká rezidence města Písek


Měsíc na řekou

Umělecká rezidence města Písek 2024

Umělecká rezidence je určena pro profesionální umělce a umělkyně, kteří a které se chtějí věnovat tvorbě související s městem Písek. Podmínkou pobytu je vytvoření uměleckého projektu na téma související s historií, současností nebo budoucností města Písek a minimálně jedno veřejné vystoupení (autorské čtení, promítání, výstava a podobně).

Cílem umělecké rezidence je:

 • podpořit propagaci a uměleckou reflexi města Písek

 • pomoci k posílení identity a obrazu města jako kulturního centra

 • nabídnout umělcům/umělkyním možnost vytvořit unikátní umělecký projekt a prezentovat ho veřejnosti

 • posílit uměleckou scénu v regionu

 • přinést nový impuls a oživení místnímu kulturnímu životu

Veřejné vystoupení jako součást programu rezidence může oslovit i publikum z okolí a pomoci tak rozvoji kulturní turistiky v regionu.Podmínky účasti:

 • Rezidence je otevřena pro profesionální umělce/umělkyně z oblasti literatury, výtvarného umění (s vyjímkou sochařství), hudby a filmu, bez ohledu na věk, pohlaví a národnost.

 • Vyžaduje se alespoň základní znalost češtiny.

 • Projekt musí být zaměřen na téma související s městem Písek.

 • Rezidence trvá jeden měsíc, vyžaduje se přítomnost umělce/umělkyně na místě rezidence.

 • Umělec/umělkyně se zavazuje k vytvoření uměleckého projektu a účasti na minimálně jednom veřejném vystoupení v průběhu rezidence.

 • Umělec/umělkyně se zavazuje k odevzdání finální verze svého projektu vyhlašovateli nejdéle do 1 roku po skončení rezidence.

 • Podmínkou účasti na výběrovém řízení je vyplnění přihlášky, motivační list a poskytnutí ukázky své tvorby.Termíny:

 • Přihlášky je možné odesílat od 1. ledna do 31.ledna 2024

 • Případné dotazy můžete klást na adrese podle dohody

 • Výběrovou komisi jmenují zástupci města Písku

 • Jméno vybraného umělce nebo umělkyně bude oznámeno v průběhu měsíce února 2024

 • Termín umělecké rezidence bude upřesněn na základě dohody s vybraným uchazečem/uchazečkou
Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stipendium pro rezidenta /ku 1 40 000 40 000
Ubytování 31 dní 1 70 000 70 000
Náklady na rezidenci - materiál, občerstvení, pronájem prostoru, atd... 1 40 000 40 000
Organizace výběru, pobytu, prezentace a propagace rezidenta/ky 1 30 000 30 000
Celkem 180 000