Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov
Eva Zaluska

Budějovické předměstí

60 9

869940 Kč

6 měsíců

Veřejný prostor


51
Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov


Téměř každý člověk zná rodinu, která během těhotenství nebo krátce po narození přišla o vytoužené dítě. Tuto zkušenost má v Česku téměř 15 % rodin.  

Sdílení bolesti, duchovní a psychologická pomoc, ale také možnost se s miminkem rozloučit jsou nezbytné v procesu vyrovnání se s touto událostí. Je mnoho rodin, které své miminko nemohly pojmenovat a důstojně pohřbít. Až do roku 2017 platila legislativa, na jejímž základě muselo být tělo jejich nenarozeného dítěte spáleno spolu s dalším anatomicko-patologickým materiálem z nemocnice. Nemají tak za svým miminkem kam jít, není nikde pohřbeno. Pietní místo tak dává možnost udělat jeden z mnoha kroků na cestě k uzdravení bolesti.

Při zvažování možností pro umístění vzpomínkového místa se nakonec ukázala jako nejvhodnější lokalita Lesního hřbitova.

Je hotov architektonický koncept návrhu Místa v srdci, jehož realizace se ujal místní architekt Martin Zborník. Při úvaze nad pojetím tohoto vzpomínkového místa se nechal inspirovat novou formou tzv. přírodního pohřebnictví (viz fungující Les vzpomínek v rámci Ďáblického hřbitova lesvzpominek.cz).

Vhodný prostor, který byl konzultován se správcem hřbitova panem Josefem Hrádkem, otevírá do budoucna i možnost využití místa  k pohřbívání vsypem ke kořenům stromů. Na sousední loučce by se touto novou formou pohřebnictví tak mohl rozvíjet  pro všechny i náš Lesní hřbitov.  Jak uvedl autor návrhu „Na ploše Místa v srdci vykvete během celého roku symbolických 2000 květů za každou z rodin v Písku, které se ztráta týká. Chceme takto symbolicky ukázat, že v tom nejsou sami. Sdílená bolest je bolest poloviční. Na místě samém je možné zapálit svíčku ve svícnech ve tvaru kaly, nebo v tichu zavzpomínat v ústraní.“ S vybráním vhodné zeleně pro projekt pomohla zahradní specialistka Marie Holá.

Své sympatie projektu vyjádřil i písecký Domácí hospic Athelas a organizace Jihočeské Dítě v srdci, z. s. (ditevsrdci-jc.cz), jehož ředitelka paní Hana Doskočilová pomohla se svým týmem podobný projekt zrealizovat také v Českých Budějovicích. Podle jejích slov by bylo krásné a potřebné, „aby si lidé mohli připomínat děti, které mají místo v jejich srdcích, na celém území naší země.“ Další hojně navštěvovaná vzpomínková místa jsou již realizována v Olomouci, Třeboni a Králíkách – viz ditevsrdci.cz/cz/pietni-mista.

Perinatální hospicovou péčí se v Písku zabývá Domácí hospic Athelas (hospic-pisek.cz/perinatalni-hospicova-pece/). Přejeme si, aby se i prostřednictvím tohoto projektu o jejich službě v této oblasti dozvěděli všichni, kdo to potřebují.

„Je to už téměř 30 let, co se nám holčička narodila. Neukázali mi ji a hned ji odnesli pryč. Všichni mlčeli a na sále bylo hrozné ticho. Tolik jsem ji chtěla vidět, pohladit ji a být s ní. Všechny maminky si z porodnice nesly miminko, já šla sama. Pořád to ticho…doma, v práci s kamarádkami. Chtěla jsem se s ní rozloučit, chtěla jsem vědět, kam ji dali. Po těch letech nevím nic… říkám jí Janičko a hrozně ráda bych za ní zašla, dát jí kytku na hrob, ona hrob nemá. Je pryč, pro mnoho lidí nikdy neexistovala, je to moje dítě a i když už máme zdravého dospělého syna, nikdy na ni nezapomenu.“ J.V.

Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 01 Situace + fotomapa.jpg.Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 02 Návrh členění.jpg.Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 03 Použité výsadby.jpg.Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 04 Použité prvky - Louka + svícny.jpg.Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 05 Použité prvky - socha.jpg.Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 06 Použité prvky - Les + pěšiny.jpg.Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 07 Použité prvky - Místo vzpomínek.jpg.Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 08 současný stav místa.jpg.Místo v srdci - Písek Lesní hřbitov 09 současný stav místa.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 0 0 0
Prováděcí projektová dokumentace 1 45 000 45 000
Výběrové řízení na dodavatele dílčích částí 1 7 500 7 500
Autorský dozor 1 25 000 25 000
VLASTNÍ REALIZACE 0 0 0
Mlatová cesta šíře cca 1,5 m (za 1m2) 63 1 000 63 000
Přírodní schodiště - vyrovnání úrovní terénu 1 50 000 50 000
Lavičky do intimní zóny 2 8 000 16 000
Místo vzpomínek - autorské kamenné dílo 1 40 000 40 000
Drátěné sochy - umělecké dílo 3 65 000 195 000
Svícny do trávníku ve tvaru kaly - autorské dílo 25 1 000 25 000
rostlinný materiál cibuloviny 2000 57 114 000
rostlinný materiál místo vzpomínek popínavky na 28 m oplocení 130 131 17 030
strojní zapravení cibulí 1500 8 12 000
ruční výsadba ostatních rostlin (kapradiny, konvalinky ...) 630 57 35 910
substrát (70 l pytel) 30 150 4 500
oprava obrubníků hlavní cesty 1 10 000 10 000
opravy plotu a podezdívky 1 20 000 20 000
informační tabule 1 5 000 5 000
doprava 1 20 000 20 000
terénní úpravy 1 25 000 25 000
ÚDRŽBA PO DOBU 3 LET 0 0 0
dosadby 3 5 000 15 000
sečení 3 10 000 30 000
zahradnické práce 3 20 000 60 000
zálivka popínavek 1 rok po výsadbě 1 5 000 5 000
úklid 3 10 000 30 000
Celkem 869 940

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku Souhlasím s podmínkou nutnosti dořešení údržby dotčeného prostoru. Proveditelný
Odbor životního prostředí Odbor ŽP po dořešení připomínek podmínečně souhlasí. Problematickým prvkem se jeví z hlediska údržby mlatová cesta, která v této méně navštěvované lokalitě bude značně zarůstat. Pro její ošetření je pak nezbytné aplikovat herbicidní prostředky (odbor doporučuje její vynechání). Z hlediska instalovaných levitujících drátěných soch bude problematické kosení pod nimi a v jejich okolí. Pro údržbu bude podstatné na čem budou sochy zavěšeny a jak vysoko. Předkladatel počítá, že budou autorským dílem a hrozí zde, že se přesunem mohou poškodit. Stejný problém je i u svícnů zapíchnutých do trávníků. Velké míra jarních cibulovin a trvalek zde bude opakovaně poškozována okusem zvěře, která se v areálu lesního hřbitova hojně vyskytuje. Druhové složení rostlin bude připomínkováno. Zamýšlený záměr nese potřebu velké intenzity údržby (finančně náročné). Zároveň bude nutno ověřit, jestli i tato část hřbitova není památkově chráněná. Proveditelný