Mobilní podium
KAREL KLIMEŠ

Smrkovice

28

497413 Kč

5 měsíců

Kultura a volný čas


28
Mobilní podium


Nejen ve Smrkovicích ale i v Písku a jeho přilehlých částech se koná řada kulturních akcí, při jejichž pořádání je nutné zajistit a pronajmout podium pro vystoupení učinkujících. Z důvodu nestálosti počasí je nutné pronajímat podia včetně zastřešení, což s sebou nese poměrně vysoké náklady pro pořadatele těchto akcí, přičemž pořadateli těchto akcí jsou především místní spolky, které tyto akce pořádají dobrovolně bez nároku na honorář a jejichž rozpočet je výrazně omezený.

Mobilní podium by mělo základnu o rozměru 6x4 m, podlaha z voděodolné překližky s nastavitelnou výškou. Zastřešení podia má sedlový tvar s výškou 4 m a jeho konstrukce umožňuje nést i osvětlení a ozvučení. Materiál konstrukce podia se skládá z hliníkových a žárově zinkovaných konstrukcí.Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Mobilní podium 1 493 299 493 299
Doprava 1 4 114 4 114
Celkem 497 413