Mobilní tribuny pro sportovní a kulturní akce
Jakub Keclík

Semice

39 16

347000 Kč

2 měsíců

Kultura a volný čas


23
Mobilní tribuny pro sportovní a kulturní akce


V Písku se pořádá řada významných sportovních i kulturních akcí (hasičské závody, koncerty, taneční soutěže, atd.), kde se jednorázově očekává větší počet fanoušků, kteří přijdou podpořit účastníky nebo chce pořadatel nabídnout dostatečně velkou kapacitu k sezení pro samotné aktéry či třeba posluchače. Ale mnoho z těchto akcí se pořádá v místech, kde dostatečné kapacity nejsou a investice v podobě nákupu tribun nedává smysl. Tribuny nabízejí také lepší výhled oproti lavičkám v jedné rovině.

Mobilní tribuna by měla základnu ve sportovním areálu v Semicích, kde by se jí poskytovala řádná péče, ale byla by k dispozici pro všechny organizátory akcí, kteří by chtěli tribunu na svoji akci využít, aby mohli účastníkům nabídnout kvalitnější služby v zázemí akce a při svých přípravách se mohli soustředit na další úkoly spojené s úspěsným uspořádáním akce a vzorně tak reprezentovali město Písek.

Modulová tribuna

Na obrázcích je ukázka, jak taková mobilní tribuna může vypadat. K dispozici jsou moduly pouze se sedačkami a také část využitelná jako schody. Moduly lze libovolně kombinovat. Každý modul je samostatně stojící. Sedačkový modul na obrázku váží 360 kg a byl by přizpůsoben snadnějšímu přenosu (ucha nebo kola součástí konstrukce). Stačilo by 6 siláků (60 kg na osobu) a auto s vlekem, aby se jeden modul převezl do zázemí akce.

Na webu by byl k dispozici sdílený kalendář, kde by byl přehled o dostupnosti tribun s možností rezervace na konkrétní termín.  

Mobilní tribuny pro sportovní a kulturní akce modul sedačky_2.jpg.Mobilní tribuny pro sportovní a kulturní akce modul schody.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Modulová tribuna 1 290 000 290 000
Doprava z výroby 1 12 000 12 000
Roční údržba a revize 3 15 000 45 000
Celkem 347 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Nemá vliv na zájmy chráněné jednotlivými zákony na úseku životního prostředí a je v souladu s pravidly PARO, odbor souhlasí bez připomínek. Proveditelný