Nový vodní prvek na dětském hřišti u Sv. Václava
LUCIE MAŠKOVÁ

Václavské předměstí

67 15

280000 Kč

4 měsíců

Veřejný prostor


52
Nový vodní prvek na dětském hřišti u Sv. Václava


Dětské hřiště s vodním prvkem je skvělou zábavou pro všechny vodomily. Vodní hřiště jsou v posledních letech velmi atraktivní a rodinami s dětmi velmi využívané. Hrací prvky budou vyrobeny z kvalitního dubového nebo akátového dřeva s prvky z oceli a bude se jednat například o vodní terče, korýtka, ruční pumpy, vodní kaskády i dřevěné mlýny.

My bychom chtěli v rámci projektu požádat o vodní prvek, který svojí atraktivitou naláká další malé návštěvníky na naše dětské hřiště a poskytne jim spoustu zábavy v letních měsících. Prostor dětského hřiště je v letních měsících téměř bez stínu a tento vodní prvek by určitě mohl pomoci k osvěžení dětí, které si zde hrají.

Zároveň využijeme možnosti podzemní vody a staré nefunkční studny, která zde pouze stojí a je nepoužívaná.

Tento vodní prvek tak přispěje:

-          Zatraktivnění dětského hřiště u sv. Václava

-          Využití staré nefunkční studny

V příloze přikládáme ilustrativní fotografie vodních prvků. Samozřejmě vždy záleží na konkrétní domluvě a návrhu vybraného dodavatele, se kterým bude konkrétní návrh vodního prvku řešen a následně vytvořen.  

Základní požadavky na vodní hřiště:

-          Dřevěná konstrukce

-          Vsakování vody zpět do přírody

-           Mezi prvky, které mohou být součástí - stříkací plošinky, vodní kaskády propojené stavidly a špunty, dřevěný mlýn, kyblíky na přelévání

-          Nutné zprovoznění a vyčištění studny

V ceně je zahrnuta také povinná Certifikace hřiště ve veřejném prostoru. 

Doplnění vodního prvku na dětské hřiště u Sv. Václava AT15030064-0-24-Vodni-hratky.png.Doplnění vodního prvku na dětské hřiště u Sv. Václava 1716_vodni-prvek-akat-katalog.jpg.Doplnění vodního prvku na dětské hřiště u Sv. Václava 2600816002.png.Doplnění vodního prvku na dětské hřiště u Sv. Václava 1716_vodni-prvek-akat-katalog.jpg.Doplnění vodního prvku na dětské hřiště u Sv. Václava 3314614498.png.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Herní prvek 1 130 000 130 000
Úprava studny atd. 1 150 000 150 000
Celkem 280 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku Po provedeném navýšení rozpočtu projektu (nutná certifikace prvků) za odbor správy majetku bez připomínek Proveditelný
Odbor životního prostředí Pokud se projekt umístí mezi vítěznými projekty, bude nutno požádat o vydání povolení nakládání s vodami místně příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Písek, Odbor životního prostředí). Podmínkou je též vyřešení vsaku vody, např. formou drenáže na konci vodního prvku Proveditelný
Pracovní skupina Projekt byl prověřen pracovní skupinou dle platných Pravidel participativního rozpočtu města Písek pro rok 2023, posouzen dotčenými orgány státní správy i samosprávy s tím, že byl označen jako proveditelný a doporučen k realizaci. Proveditelný