Písecký Poesiomat
Ondřej Kaláb

Vnitřní město

43 18

250000 Kč

3 měsíců

Kultura a volný čas


25
Písecký Poesiomat


Poesiomat je originálním prvkem ve veřejném prostoru. Připomíná výdech z lodi či periskop ponorky. Železná roura s klikou hledící do krajiny, která se po zatočení rozezní - básní, písní nebo vyprávěním.

Poesiomat je pevně spojen s místem, kde stojí. Písecký Poesiomat může recitovat verše Fráni Šrámka, vžít se do cimrmanovských rolí Petra Bruknera, ožít emocemi při závěrečné olympijské jízdě Kateřiny Neumannové nebo prostě jen šumět jako jez řeky Otavy.

Poesiomat je oblíbenou atrakcí napříč generacemi. Děti milují točení klikou, dospělí si rádi poslechnou svou oblíbenu píseň. K tomu může nahrávat i jeho umístění v Palackého sadech - na půl cesty mezi kulturou a dětskou hrou.

Dramaturgie Poesiomatu počítá se 20 skladbami, svou oblíbenou si přitom najde každý. Básně, písně, vyprávění, zajímavé historické informace, pohádky, autentické zvuky. 

Díky bohaté historii a celé řadě osobností, které otiskly význam Písku do svého díla, se Písecký Poesiomat se může stát unikátní rozehranou mluvící sochou města a oblíbeným hravým prvkem pro všechny generace. 

O Poesiomaty se ve veřejném prostoru stará spolek Piána na ulici. Písek by se umístěním Poesiomatu zařadil vedle českých i světových měst jako jsou Praha, New York nebo Paříž, kde poetické mluvítko baví kolemjdoucí.

Více info o Poesiomatech na www.poesiomat.cz

Písecký Poesiomat Památník Karla Čapka autor Jan Faltus.jpg.Písecký Poesiomat Kalvárie 2 Karel Cudlín menší.jpg.Písecký Poesiomat Skoky 2 Karel Cudlín.jpg.Písecký Poesiomat Poesiomat_Folimanka_16.8.2022_foto_Monika_Řeháková-23.jpg.Písecký Poesiomat 6283539aa2282_DSC07167.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výroba Poesiomatu, vytvoření dramaturgie, produkce a postprodukce audionahrávek, doprava a instalace, garance po dobu pěti let trvání projektu 1 250 000 250 000
Celkem 250 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Pracovní skupina Projekt byl prověřen pracovní skupinou dle platných Pravidel participativního rozpočtu města Písek pro rok 2023, posouzen dotčenými orgány státní správy i samosprávy s tím, že byl označen jako proveditelný a doporučen k realizaci. Proveditelný