Pobytové molo u Šarlatského rybníka
Ladislav Douša

Budějovické předměstí

29 5

100000 Kč

1 měsíců

Veřejný prostor


24
Pobytové molo u Šarlatského rybníka


Povrch mola může být proveden z běžných prken, která jsou celkem levná, ovšem životnost není bez náležité péče bůhvíjaká. Vhodněji se jeví terasová WPC prkna, jaké zvolili u Požárního rybníka v pražských Běchovicích.

Tamní molo také primárně neslouží plavcům, ale v kombinaci s místy k sezení jej využívá široká veřejnost. Jednou za čas i lodní modeláři, a tak by tomu bylo i v Písku. Aby molo našlo uplatnění během soutěží, mělo by se podél břehu táhnout nejméně 4 metry, do vody vystupovat nejméně metr a půl a být cca 10 cm nad běžnou vodní hladinou (s tímto rozměrem kalkuluje rozpočet).

Kdyby nikomu jinému, lodním modelářům trvalým molem v uvedeném místě odpadne největší část práce během příprav a úklidů jednodenních soutěží a srazů, jelikož již nebude nutné na místě sestavovat a uklízet dovezené molo.

V zimě molo využijí bruslaři, v létě plavci.

https://www.stadore.cz/clanky/upravy-okoli-pozarniho-rybnika-v-bechovicich-43.html

Pobytové molo u Šarlatského rybníka p1450412.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
WPC terasové prkno 4 m x 195 mm x 22 mm 20 2 400 48 000
Nerezová nosná konstrukce 1 m 18 2 000 36 000
Spojovací materiál 1 5 000 5 000
Práce 1 h 30 300 9 000
Celkem 98 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku Chybí zde specifikace konstrukce mola i jeho konkrétní umístění/ukotvení. Obava z podhodnocení ceny. Proveditelný
Městský architekt doporučuji – jednalo by se o pobytové zázemí u této vodní plochy (koupání, modelářské kroužky, sportovní rybaření). Proveditelný
Odbor životního prostředí Odbor ŽP upozorňuje na fakt, že dle zákona o ochraně přírody a krajiny se jedná o významný krajinný prvek. Pro realizaci záměru bude nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Dále odbor považuje za nezbytné stanovisko nájemce rybníka (v návaznosti na možné rušení chovu ryb apod.). Z hlediska vodoprávního úřadu nemá odbor k projektu připomínky. Záměr je tedy podmínečně proveditelný. Proveditelný