PODZEMNÍ KONTEJNERY
Daniel Tesař

Budějovické předměstí

9 20

1000000 Kč

5 měsíců

Veřejný prostor


-11
PODZEMNÍ KONTEJNERY


Mezi ulicemi Dr. M. Horákové  x  17. listopadu se nachází stanoviště na tříděný odpad + kontejner na oděvy + kov.

Vybudováním podzemních kontejnerů je možnost snížit aktuálně užívaných 10 ks kontejnerových nádob.

Projekt konzultován s odborem životního prostředí.

PODZEMNÍ KONTEJNERY IMG_20200508_184458.jpg.PODZEMNÍ KONTEJNERY IMG_20200505_181822.jpg.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
3 x podzemní kontejner včetně montáže 1 1 000 000 1 000 000
Celkem 1 000 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Projekt je sice proveditelný, nicméně odbor doporučuje, vzhledem k charakteru místa, kapacitě a navýšení provozních nákladů, zachovat spíše současné nadzemní kontejnery. Navíc podzemní kontejnery, které jsou opatřeny menším vstupem pro vhoz, budou znamenat snížení uživatelského pohodlí pro občany lokality. Aby byl projekt proveditelný, je nutno zahrnout do rozpočtu rozdíl provozních nákladů klasických (současných) a podzemních kontejnerů, a to na období min. 3 let. Proveditelný s úpravami
Městský architekt jedná se o městský mobiliář
Odbor správy majektu jedná se o pozemek města, jinak mimo kompetenci SM Proveditelný