Renovace zahrady před Klubem Krteček
PETRA RAKUŠANOVÁ

Hradiště

200000 Kč

1 měsíců

Děti a mládež


Renovace zahrady před Klubem Krteček


Cílem projektu je obnova v současné době zanedbaného nevyužitého zeleného prostranství před Klubem Krteček.

Klub Krteček v Písku spadá pod Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, kde pomáhají lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Před Krtečkem je směrem na Náves Hradiště prostor s několika vzrostlými stromy, který je nevyužívaný. Je lemován starou zídkou, není zde místo k sezení či jiný prvek umožňující využít tento hezký kus zeleně k pobytu osob a zpříjemnění volného času. Myslím, že by byla užitečná jednoduchá renovace a zpřístupnění tohoto prostoru.

Budova Klubu Krteček je krásná zrekonstruovaná budova s krásnou historií. Působil zde významný občan Hradiště Josef Ježek.

Něco krátce k Josefu Ježkovi. 

Josef Ježek ( 1876 v Kestřanech - 1951 v Písku) byl učitel působící na začátku své pedagogické kariéry v Klukách, Semicích, Bavorově, ale definitvním místem života a take učitelského působení se stal Písek- Hradiště se školou v budově současného Klubu Krteček. Josef Ježek měl blízký vztah k přírodě. S manželkou a třemi dětmi měli malé hospodářství, ve škole se snažil v dětech probudit cit k rostlinám. V roce 1908 vysázel se školními dětmi šest jubilejních lip ( dnes ulice K Lipám). V letech 1916 a 1917 byla za jeho účasti postupně vysázena kaštanová alej podél cesty z návsi na Hůrku ( dodnes název Kaštanovka). Ve školní zahradě postupně vybudoval pro výukové účely část okrasnou, botanickou, a zelinářskou, dále stromkovou školku, sad a tzv. proutnici; stromy předpěstované na školní zahradě se následně vysazovaly v katastru obce Hradiště . Nebyl aktivní jen v oblasti botanické, v roce 1921 stál u zrodu vzdělávací komise a knihovní rady v Hradišti, která plnila kulturně osvětovou funkci; Josef Ježek byl jednatelem této rady a knihovníkem. Jako první psal na Hradišti kroniku, v roce 1927 se stal prvním obecním kronikářem. 

Připomínka takto důležité osoby na místě jeho působení je, myslím, více než vhodná.

V rámci participativního rozpočtu je třeba zajistit tyto práce:

-zajištění vchodu na tento pozemek

- projekt zeleně na tomto prostoru a realizace

- lavička či jiný prvek k pobytu na tomto prostoru. 

Vzrostlé stromy zajistí většinu prostoru na tomto pozemku, tedy nebude nutné zde sázet příliš mnoho nové zeleně, zde by se jednalo (dle zahradního projektu) spíše o úpravu typu zasazení trvalek a úprava stávajícího terénu. Stromy zajistí příjemný stín. 

V projektu je zapsán chodníček přes tento pozemek pro vstup do Krtečka (soubežně s ulicí Kaštanova), tento chodníček zde není a není ani požadován realizovat, do Krtečka se nyní vchází jinými dvěma vstupy a je to dostačující. 

Renovace zahrady před Klubem Krteček 354061937_578864184394212_5113153490567552430_n.jpg.Renovace zahrady před Klubem Krteček 349138199_216039278040191_6453394042615858793_n.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
úprava terénu a výsadba kvetoucích rostlin 1 110 000 110 000
lavička / eventuálně jiný prvek 3 10 000 30 000
schod umožňující vchod do zahrady 1 10 000 10 000
informační tabule o historii budovy a rekonstruovaného prostoru 1 10 000 10 000
zahradnický projekt 1 40 000 40 000
Celkem 200 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Záměr projektu byl od počátku konzultován s odborem ŽP, který předkladatelce zajistil na místě jednání s architektem a autorem studie hradišťské návsi (řešící i předprostor klubu Krteček). Předkladatelka vzhledem k osobním překážkám nedokázala projekt dopracovat do finální podoby. Jelikož však svojí vizi sdílí s odborem ŽP, nabídl se zdejší odbor, že ve spolupráci s odborem správy majetku a městskými službami zajistí základní zkulturnění plochy svými silami a projekt tak bude realizován mimo PARO. Proveditelný s úpravami
Pracovní skupina Po domluvě s předkladatelkou bude projekt realizován MIMO PARO. Proveditelný s úpravami