Rozšíření parkoviště vedle sportovního areálu v Semicích
Jakub Keclík

Semice

400000 Kč

2 měsíců

Veřejný prostor


Rozšíření parkoviště vedle sportovního areálu v Semicích


Při fotbalových a dalších sportovních utkání parkují hráči i fanoušci na travnaté ploše mezi silnicí a plotem ohraničující sportovní areál v Semicích. Více či méně zasahují do komunikace, kde pak zbývá méně prostoru pro průjezd osobních automobilů směrem na/z Flekačky a také zemědělské techniky z místního kravína. 

Cílem je posunout plot více do areálu, aby vznikl prostor pro alespoň podélné parkování tak, aby vozidlo ani trochu nezasahovalo do komunikace a zároveň tento povrch zpevnit vhodným podkladem. 

Konkrétní specifikace by proběhla ve spolupráci s Městskými službami dle výsledků hlasování.

Rozšíření parkoviště vedle sportovního areálu v Semicích 20211113_112125.jpg.Rozšíření parkoviště vedle sportovního areálu v Semicích 20211113_112047.jpg.Rozšíření parkoviště vedle sportovního areálu v Semicích 20211113_112011.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Rozšíření parkovací plochy 1 400 000 400 000
Celkem 400 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku v nedávné minulosti byl pozemek fotbalového hřiště oplocen, záměr vyvolává nutnost nový plot posouvat. Z tohoto důvodu doporučuji najít nové vhodnější řešení. Proveditelný s úpravami
Městský architekt záměr řešit s ohledem na bezpečnost silničního provozu místní komunikace Proveditelný
Odbor životního prostředí Odbor ŽP nesouhlasí s posunem plotu, za kterým roste stromořadí. Pokud by posouzení šíře zeleného pásu z hlediska splnění norem pro parkovací stání (zásadní bude stanovisko dopravní policie a odboru dopravy) znamenalo jakýkoliv zásah do stromořadí, odbor ŽP se záměrem zásadně nesouhlasí. Přesazení dřevin (5-7 let) nedoporučujeme. Podmínečně by odbor ŽP souhlasil, pokud se dopravní řešení parkoviště vejde na zelený pás před plotem, v opačném případě není v souladu s koncepcí daného prostoru a tím i s podmínkami PARO. Doporučujeme navrhnout jiné, vhodnější řešení, ve spolupráci s odborem dopravy. Neproveditelný