Rozšíření vybavení sportovního areálu




Jakub Keclík

Semice

85 11

318372 Kč

3 měsíců

Veřejný prostor


74
Rozšíření vybavení sportovního areálu


Malá část sportovního areálu v Semicích prošla nedávno renovací, kdy byla pro účely kulturních akcí pořádaných místním osadním výborem zkvalitněna plocha vedle tenisových kurtů a fotbalového hřiště. Děti se už naučily využívat tuto plochu vymezenou zámkovou dlažbou pro provozování nejrůznějších sportů, ale k plnohodnotnému využívání jim chybí kvalitní sportovní pomůcky. 

V rámci rozšíření vybavení sportovního areálu v Semicích je v plánu pořídit pevné venkovní basketbalové koše, multifunkční branky, ochranné sítě včetně sloupků, vybavení pro workout a také plechovou garáž, která by nahradila současnou dřevěnou, jenž pro současné vzrůstající potřeby správy celého areálu přestala dostačovat svojí kapacitou. 

Rozšíření vybavení sportovního areálu fot branka.jpg.Rozšíření vybavení sportovního areálu házenkářská branka.JPG.Rozšíření vybavení sportovního areálu garáž.JPG.Rozšíření vybavení sportovního areálu ochranné sítě.JPG.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Basketbalové koše 2 26 176 52 352
Házenkářská branka 2 14 600 29 200
Kotvení branek 1 1 650 1 650
Fotbalová branka 120x80 cm 2 9 550 19 100
Ochranná síť vč. sloupků 30 m šířka 1 27 750 27 750
Ochranná síť vč. sloupků 18m šířka 1 19 820 19 820
Vybavení na workout 1 13 500 13 500
Plechová garáž 6x4 m 1 65 000 65 000
Zemní práce 1 10 000 10 000
Základ pod garáž a pro sloupky i basketbalový koš 1 50 000 50 000
Montáž 1 15 000 15 000
Roční údržba a revize 3 5 000 15 000
Celkem 318 372

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor investic a rozvoje Předkladatel projektu zajišťuje vyjádření dotčených inst./org. k projektovému záměru, realizovatelné pouze v případě doložení kladných stanovisek. Proveditelný
Pracovní skupina Projekt byl prověřen pracovní skupinou dle platných Pravidel participativního rozpočtu města Písek pro rok 2023, posouzen dotčenými orgány státní správy i samosprávy s tím, že byl označen jako proveditelný a doporučen k realizaci. Proveditelný