Sdílna
Martina

Vnitřní město

43

960000 Kč

6 měsíců

Kultura a volný čas


43
Sdílna


Dílny tohoto typu již fungují v jiných městech a jsou velmi oblíbenými místy setkávání a sdílení.  Kutilové i profesionálové, zde budou moci vyžívat dílenské zázemí, různorodé strojní vybavení a náčiní, ke kterému nemají doma či ve vlastní dílně přístup. V dílně by probíhal též kurzy pro širokou veřejnost. Jako například: Kurzy pro domácí kutili, základy kutilství pro ženy ,,Udělej si to sama“, grafické dílny, keramická dílna…

Prostory Sdílny by mohl být využívány v období letních prázdnin pro pořádání výtvarných sympozií.

 Přístup do dílny formou členství či jednorázových vstupů. Kurzy zpoplatněny zvlášť pro členy výhodnější cena. 

V prostoru dílny též skromná možnost ubytování lektora kurzu.

V Sílně by byl vždy přítomen správce, který by byl nápomocen návštěvníkům dílny. O provoz a propagaci, pořádání kurzů by se staral manager Sdílny.

Sdílna img-9752-done.jpg.Sdílna img-9575-done.jpg.Sdílna 58633299_2273130716066409_7964245701938905088_n.jpg.Sdílna IMG_3364-1.jpg.Sdílna 1364.jpg.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
plat správce dílny na 3 roky 0.5 úvazku 1 360 000 360 000
plat managera dílny na 3 roky - dpp 1 100 000 100 000
technické vybavení dílny 1 500 000 500 000
Celkem 960 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Městský architekt bez lokace, otázka je následné udržování chodu dílny Neproveditelný
Odbor správy majektu Navrhovatelka nesdělila konkrétní nemovitost, ve které by chtěla projekt realizovat. Město Písek nevlastní tolik budov, kde by mohla sdílená dílna vzniknout. Problém je i s bezpečností, zajištěním provozu nebo reálností přiloženého rozpočtu. Nápad se nám zdá dobrý, ale není dořešena spousta otázek, proto neodporučujeme. Neproveditelný