Street ArtWall Písek
VOJTĚCH BLAŽEK

Budějovické předměstí

41

120000 Kč

12 měsíců

Veřejný prostor


41
Street ArtWall Písek


Při rekonstrukci ulice Zeyerova vznikla opěrná zeď. V městském prostoru, který je značně frekventovaný, vznikla velká prázdná plocha, která by mohla být využita jako umělecká galerie a prostor pro prezentaci umělců nejen z města Písku. Zeď navíc sousedí se Základní uměleckou školou Otakara Ševčíka, jehož výtvarný obor má širokou podporu Písečáků a velmi často dosahuje mezinárodních ocenění.

Záměrem projektu je vytvořit pouliční galerii, která do veřejného prostoru přináší umění a umožňuje prezentovat výtvarný obor ZUŠ (v budoucnu i ostatní písecké galerie).

Vznikne unikátní galerie pod širým nebem, která bude otevřená 24 hodin denně a bezplatně přístupná všem. Oživí veřejný prostor. V Písku tak vznikne nová lokalita, která bude mít Genius Loci, podobně jako Lennonova zeď v Praze apod. Hlavním přínosem je možnost prezentace výtvarného oboru ZUŠ, který nemá prostory a nemůže díla prezentovat široké veřejnosti z řad Písečáků. Mural přiláká zajímavé street-artové umělce z ČR a zahraničí.

Obrazy v galerii budou obměňovány 2x/rok (duben a září) a výběr bude v gesci ZUŠ (vedoucí vyučující Mgr. Lenka Termannová). Mural bude vybrán na základě výtvarné soutěže, v jejíž komisi budou zástupci odboru kultury a cestovního ruchu a optimálně i zástupci galerie Dragoun, P.U.B. Samotná realizace muralu bude happening, který bude součástí významné kulturní akce města (Slavnosti, Cool v plotě nebo Pískoviště apod.). Soutěž a mural bude realizován jednou za 2 roky.

Myšlenka projektu vychází z již existujících venkovních galerií, jako je pražská Artwall https://www.artwallgallery.cz/cs/page/o-projektu, Umění pro město https://umenipromesto.eu/prispevky/54-muralart-um či Českobudějovická akce umění ve městě https://www.umenivemeste.cz/, které se těší dlouhodobé podpoře místních obyvatel

Street ArtWall Písek stena2.jpg.Street ArtWall Písek zed.jpg.Street ArtWall Písek IMG_20230308_174157.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Obraz - nalepovací folie 14 2 250 31 500
Barva (m2) pro velkoplošné dílo (mural) 50 800 40 000
Odměna veřejné výtvarné soutěže 1. místo 1 20 000 20 000
Odměna veřejné výtvarné soutěže 2. místo 1 15 000 15 000
Odměna veřejné výtvarné soutěže 3. místo 1 10 000 10 000
Celkem 116 500