Studentský park
VERONIKA HAVLOVÁ

Budějovické předměstí

115 7

245300 Kč

3 měsíců

Děti a mládež


108
Studentský park


Studentský park vzniká jako spolupráce studentů píseckých středních škol , park bude určen pro výukové aktivity žákům MŠ a dětem mladšího školního věku. Bude sloužit hlavně pro edukativní účely , jako místo setkávání dětí a starších generací ( spolupráce se seniorským domem na nábřeží). V parku budou umístěny edukativní prvky , které mohou být využity při předškolní výchově – zejména pro environmentální výuku.

Ptačí budky, hmyzí domky a krmítka vyrobí ve větším množství děti  ze základních škol v rámci workshopů vedených SOU Písek. Veškerý itinerář budu vyrábět studenti pod vedením mistrů odborného výcviku. Požadované náklady slouží na materiál a příslušenství.

Krmítka  a ostatní dřevěné malé prvky, které nebudou umístěny přímo v prostorách studentského parku, se po domluvě s městem Písek, umístí v přilehlých vhodných lokalitách. Předpokládaný počet umístěných prvků přímo v prostorách studentského parku je následující: 3 ks ptačích budek, 2 ks hmyzích domků a 1ks krmítek.

Symbolem parku bude vysazení studentského stromu, jako znak spolupráce napříč generacemi.

V prostorech budou umístěny květinové záhony, jejichž výsadbu zajistí sami studenti středních škol a následnou péči budou zajišťovat mateřské školy v rámci edukace samy, případně za pomoci seniorů z blízkého okolí.

 Nad celkovou údržbou záhonů budou mít záštitu zahradnické obory SOU  a Střední zemědělská škola.

Sečení trávy, zalévaní záhonů a stromu zajistí dle dohody MS Písek.

 

Na realizaci parku se budou podílet studenti Gymnázia Písek, SOU a SOŠ Písek, Střední zemědělské školy Písek a střední Zdravotnické školy Písek pod vedením vyučujících.Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dřevěný kulatý stůl o průměru 4 m , lavičky , úprava terénu (štěrk) , údržba 1 100 000 100 000
vyvýšený květinový záhon ( 60 x 120 cm x 50cm) , výsadba, péče a údržba 6 5 000 30 000
ptačí budka dřevěná 10 300 3 000
hmyzí domek 5 300 1 500
krmítko pro ptáky 4 200 800
edukativní tabule (1 x 1,5m) - téma příroda, první pomoc v přírodě, aj. 3 10 000 30 000
dokončovací práce 1 30 000 30 000
zahradnické práce - studenti Střední zemědělské školy ( 3 roky) 3 0 0
truhlářské práce - studenti SOŠ a SOU 1 0 0
dobrovolnické práce zajistí studenti středních škol ( údržba záhonů, pletí, zahradnické práce aj.) - 3 roky 1 0 0
projektové a realizační práce - studenti Gymnázia 1 0 0
tvorba a realizace edukativních tabulí - studenti středních škol 1 0 0
studentský strom ( jabloň red sentinel) , pěstební velikost 14-16cm 1 10 000 10 000
zálivka stromu ( 1x týdně/ 3 roky) 1 25 000 25 000
péče o záhony - zálivka ( MS Písek) 1 20 000 20 000
Celkem 250 300

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Projekt byl s předkladateli průběžně doplňován. Jednotlivé prvky a jejich umístění bylo na lokalitě prověřeno (proměřeno) a některé naddimenzované prvky byly zredukovány nebo upraveny. Popř. bylo navrženo jejich umístění v blízkém okolí zamýšleného studentského parku. Vzhledem k myšlence setkávání a vzdělávání jednotlivých generacích v oblasti ekologické výchovy a vedení žáků, studentů či seniorů ke vztahu k přírodě, nese projekt přesah v sociální a enviromentální oblasti a naplňuje tak cíle participativního rozpočtu, kdy bude sloužit celé společnosti. Proveditelný
Pracovní skupina Projekt byl prověřen pracovní skupinou dle platných Pravidel participativního rozpočtu města Písek pro rok 2023, posouzen dotčenými orgány státní správy i samosprávy s tím, že byl označen jako proveditelný a doporučen k realizaci. Proveditelný