Veřejné griloviště
Barbora Lidová

Pražské předměstí

260000 Kč

12 měsíců

Veřejný prostor


Veřejné griloviště


Městské griloviště je místem pro sousedská setkání, rodinné oslavy nebo posezení s přáteli. V současné době jistě všichni vnímáme, jak je vzácné a důležité setkávání se a společně strávený čas. Místo pro grilování či opékání mělo vzniknou v lokalitě u Vodáka, tam se ale z různých důvodů nerealizovalo. Navrhované místo - poblíž centra města by bylo jednak dostupnější a také rozdělávání ohně v městském parku není tolik problematické jako poblíž lesa. Tato lokalita má navíc výhodu, že v blízkosti parku není bytová zástavba a tak by nějaký ten hluk a vůně nerušili klid jiných obyvatel města.

Vybavení: Místo by bylo opatřeno grilem, odkládacím stolkem, větším jídelním stolem, lavičkami, odpadkovým košem na směsný odpad a ideálně i košem na odpad tříděný. Dobré by bylo i umístění provozního řádu. Aby místo ještě více evokovalo rodinnou zahradní pohodu, navrhuji umístění rodinné houpačky.

Provoz: Provozní řád a pravidla by upravil investor - tedy město Písek, na základě městských vyhlášek. Lze se inspirovat u již fungujících grilovišť v jiných městech. Běžnou praxí bývá, že provoz griloviště je pro návštěvníky zdarma, akšak povinností uživatelů je respektování řádu, udžování čistoty apod. Griloviště většinou nejsou možná rezervovat a tak, kdo přijde první, ten první griluje a nebo se na místě sejdou různé skupiny a gril sdílejí, to může být přidaná hodnota atraktivního místa v městském parku - poznávání sousedů a navazování kontaktů.

Veřejné griloviště Image.ashx.jpg.Veřejné griloviště VZMB1.jpg.Veřejné griloviště lavice, hriště a skluzavky.cz.jpg.Veřejné griloviště gril mapa.png.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Venkovní gril (kov, beton, apod) 1 12 000 12 000
Vyšší odkládací stolek poblíž grilu 1 10 000 10 000
Lavička s opěrkou (2x) se stolem 2 35 000 70 000
Rodinná houpačka 1 65 000 65 000
Koš na tříděný odpad 1 31 000 31 000
Menší informační tabule 1 6 000 6 000
Údržba, rezerva 1 66 000 66 000
Celkem 260 000