Vodní plocha na Výstavišti
Ladislav Douša

Pražské předměstí

1000000 Kč

12 měsíců

Veřejný prostor


Vodní plocha na Výstavišti


Předobrazem, jak by to na místě mohlo vypadat, je Park Přátelství v Praze 9-Proseku:

http://www.land05.cz/cs/projekt/park-pratelstvi-prosek-5

Pochopitelně se v Písku bavíme o mnohem menší ploše, tudíž i vodní prvek zabere mnohem méně místa, cca 100 m2.Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vodní plocha 20 x 5 m 1 800 000 800 000
Roční údržba 3 60 000 180 000
Celkem 980 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku a městský architekt Záměr zřízení vodní plochy/prvku na parkové ploše Výstaviště zařadit do obsahu zadání pro finální řešení parkových úprav. Studie/projekt této lokality je výchozí bod obnovy parku na Výstavišti – tzn. i možného usazení vodního prvku. Neproveditelný
Odbor životního prostředí Není blíže specifikována lokalita, ani forma ztvárnění, k projektu se nelze vyjádřit za ochranu přírody. Za koordinátora městské zeleně sdělujeme, že plocha Výstaviště je již funkčně naplněna a není zde místo pro vodní plochu tohoto rozsahu 20 x 5 m. Zároveň se domníváme, že je záměr finančně podhodnocený, a to s ohledem na nutnost instalace technologie oběhu a čištění vody, případně dalších vyvolaných nákladů (např. překládky sítí), které předložený projekt neřeší. Za vodoprávní úřad upozorňujeme, že záměr nijak neřeší způsob hospodaření s vodou (napájení a případnou recirkulaci vody) Neproveditelný