Workoutové hřiště v Semicích
Jakub Keclík

Semice

46 16

293946 Kč

6 měsíců

Veřejný prostor


30
Workoutové hřiště v Semicích


Fotbalový areál v Semicích se před nedávnou dobou stal majetkem města Písku. Fotbalisté pár týdnů zpět společnými silami postavili dětské hřiště a teď jsou na řadě i další věkové kategorie.

Workoutová hřiště jsou oblíbená nejen mezi mládeží, ale také mezi dospělými. V Semicích neustále roste počet nově přistěhovalých rodin, ale podobných možností, které by podporovaly občany v aktivním životním stylu, nepřibývá téměř vůbec. 

Posilování s vlastní vahou je jednoduchá forma přirozeného pohybu pro vybudování silových schopností, které se uplatní téměř při každém sportu. Workoutové hřiště je navrženo tak, aby na něm bylo možné provádět celou řadu různých cviků, při nichž je možné rozvíjet jak sílu, tak i dynamiku, obratnost nebo koordinaci přirozenou cestou bez nadměrných tlaků a zátěže organismu. 

Workoutové hřiště by ale nemělo být pouze pro aktivní sportovce, ale především pro všechny obyvatele a návštěvníky, kteří si chtějí udržovat nebo zdokonalovat svoji fyzickou a duševní pohodu. Kdokoliv si na trvale volně přístupném sportovišti bude moci zpevnit tělo a spálit přebytečné tuky nebo se udržet ve formě. 

Svoje místo si zde najdou například maminky, které vyrazí se svojí ratolestí na vedlejší dětské hřiště nebo také běžci, kteří vyběhnou na okruh do Píseckých hor. Může zde vzniknout i místo pro setkávání všech věkových skupin, podpoří soutěživost, motivaci a cílevědomost, čímž se mohou vytvořit pozitivní návyky a přístup k životu.

Pro úplné začátečníky budou na sloupcích připraveny pro inspiraci ukázkové cviky. Každá tabulka bude vyobrazovat určitou svalovou partii, na kterou bude cvik zaměřen a zároveň QR kód odkazující na video s popisem cviku.

Na zemi bude instalována bezpečnostní dopadová plocha, která umožňuje prorůstání trávy, takže přirozeně zapadá do krajiny, zabezpečuje snadnou údržbu a zároveň splňuje požadované bezpečnostní normy. Údržba workoutového hřiště bude v režii fotbalového klubu, který spravuje fotbalové hřiště.

Workoutové hřiště v Semicích FCS_workout2.JPG.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
workoutové hřiště - konstrukce 1 164 138 164 138
bezpečnostní dopadová plocha 1 76 085 76 085
doprava 1 4 259 4 259
instalace 1 49 464 49 464
roční údržba a revize 3 15 000 45 000
Celkem 338 946

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Městský architekt Jedná se o umístění sportovního nářadí / mobiliáře jako vhodné doplnění do semického sportovního areálu. Proveditelný
Odbor správy majetku Souhlasíme s umístěním cvičebního prvku, je však nutné při vyčíslení nákladů počítat s údržbou a revizemi. Proveditelný