Závlaha 100-leté lípy na Hradišti
Pavel Šebelle

Hradiště

30

41000 Kč

2 měsíců

Ekologie


30
Závlaha 100-leté lípy na Hradišti


Prostor kolem lípy je neudržovaný, z důvodu sucha tam nic neroste a tak to lidé využívají k odhazování odpadků. Závlaha by umožnila, úpravu celého místa a aby zde rostly nějaké půdokryvné rostliny, které udržují půdu vlhkou a místo by vypadalo příjemně.

Bydlíme vedle a naše rodina již lípě trochu vody poskytuje, ale nemáme čas ani dostatek vody ve studni na denní zalévání, které by potřebovala. Nabízíme městu svoji vodu z okapu do nádrže a to, že se o místo budeme starat.

Navrhujeme za městskou vývěsku umístit nádrž na dešťovou vodu o objemu 1,5 m3 a instalovat automatický solární zavlažovací systém s čerpadlem, solárním panelem a elektronickým řízením. Čím více svítí slunce, tím více vody je dodáváno rostlinkám a stromu.

Automatická solární zavlažovací souprava má oproti klasickému zalévání vysokou účinnost, používá se proto už léta v Izraeli. Při klasickém zalévání se ztratí mnoho vody odpařením a odtečením mimo rostliny. Kapénková závlaha dostane vodu i do hloubky ke kořenům, protože kapka padá vždy do jednoho místa. Voda pro závlahu může být obohacena o doplňkové živiny. Žádné kabely ani vodovodní potrubí nejsou potřeba - systém pracuje zcela nezávisle na přívodu elektrické energie, vody a člověka.

V místě je tvrdá, kamenitá zemina, proto navrhujeme dát na sucho kolem lípy silniční obrubníky a navést cca 15 cm nové prodyšné zeminy a do ní umístit závlahu a zasadit půdokryvné rostliny, které pod lípou udrží půdu neustále vlhkou.

Zdůraznění  pro odbor ŽP: jde o úpravu celého místa, o který se dnes město nijak nestará a kde je akorát nepořádek, nejde jen o zalévání lípy. Nádrž na vodu bude porostlá třeba břečťanem. Práci: položení obrubníků, úpravu zeminy, vysázení rostlin provede klidně naše rodina. Protože panu Schwedtovi z odboru ŽP se zdá na zahradnické úpravy 600 Kč/m2  málo peněz, ( jde o úpravu cca 20 m2, část cca 10 m2 již je upravena oblázky), tak navyšuji rozpočet o cca  10 000 Kč. 

Závlaha 100-leté lípy na Hradišti 20200422_200909.jpg.Závlaha 100-leté lípy na Hradišti 20200422_200928.jpg.Závlaha 100-leté lípy na Hradišti ik.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nádrž na dešťovou vodu 1,5 m3 1 12 500 12 500
Potrubí (přívod od okapu sousedního domu, přepad do kanalizace, rozvody) 1 4 000 4 000
Solární kapénková závlaha IRRIGATIA SOL C12 1 3 280 3 280
Montáž závlahy 1 2 000 2 000
Obrubníky 25 180 4 500
Půdokryvné rostliny 15 50 750
Zemina 1 3 500 3 500
Položka pro město na základě požadavku odboru ŽP, aby se to upravilo za větší peníze 1 10 470 10 470
Celkem 41 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Aktuální stav stromu odpovídá jeho stáří a nebyly u něj shledány výraznější problémy. Odbor ŽP se nedomnívá, že by navrhovaný projekt vylepšil jeho zdravotní stav a vitalitu. Naopak intenzifikace závlahy vzrostlých dřevin spojená se změnou vodního režimu může přinášet fatální poškození kotevních kořenů, vedoucí ke statickému selhání. Z uvedeného důvodu je tedy projekt v rozporu s obecnou ochranou dřevin a je tedy v této podobě neproveditelný. V přiloženém stanovisku uvádíme vhodnější způsoby, jak zlepšit stav stromu i stanoviště. V případě zájmu může být takto upravený projekt předložen v dalších ročnících PaRo. Neproveditelný
Odbor správy majektu viz reakce odboru ŽP Neproveditelný