Využití pozemku v ulici Ouzká - mini-zoo na Hradišti
Tomáš Hubka

Hradiště

27

517225 Kč

12 měsíců

Veřejný prostor


27
Využití pozemku v ulici Ouzká - mini-zoo na Hradišti


Využití pozemku v ulici Ouzká - mini-zoo na Hradišti

Komunitní vejce z bio-chovu s ekologickou automatizací a s rodinným posezením u radioklubové mini-zoo.

Bio-chov slepic ve výběhu na stávajícím oploceném pozemku v ulici Ouzká. Radioklub Písek zde provozuje mini-zoo se dvěma druhy zvířat. Jedním z druhů zvířátek jsou zakrslé kozy - Jirka, Vlasta a jejich nová kamarádka.

Dalšími zvířátky je rozvětvená rodinka morčat, se kterou si pod dohledem rodičů mohou přijít děti pohrát či se s nimi pomazlit. Nápad na zavedení bio-chovu slepic z vlastní líhně přidá další zvířátka do části Hradiště. Velmi často zde potkáváme celé rodiny, případně rodiče či prarodiče na procházce, kteří se zde zastaví.

Kurník na slepice by byl postaven členy Radioklubu, který má odpovídající zázemí a dílenské nářadí truhlářské i elektrické, materiál na stavbu by byl pořízen za participační rozpočet. Kurník bude částečně automatizovaný a napájený solárními panely s rezervním připojením do sítě. Se samotným krmením slepic by Radioklubu mohli pomáhat všichni další zájemci stylem: „Nakrm nás a vezmi si vejce!“ - vejce budou volně k odběru!

Základní krmení pro zvěř pro zimní měsíce a dokrm je součástí rozpočtu na tři roky.

Pro návštěvníky a příchozí rodiny s dětmi připravíme malé posezení, kde by si mohly děti pohrát a podívat se na morčátka, zatímco rodiče by si mohli v klidu a stínu sednout a odpočinout. Součástí plánovaného sezení je volně přístupná USB nabíjecí stanice pro telefony a veřejné osvětlení.

Součástí koutku je plánovaný pingpongový stůl, dětská prolézačka se skluzavkou a autodráha pro autíčka na dálkové ovládání (která si mohou lidé přinést vlastní) a autíčka robotická, která dodá Radioklub v rámci činnosti Kroužku robotiky a automatizace. 

Do budoucna je v plánu rozšířit zoo o další druhy, například jehňata, kačenky a další roztomilá a užitečná zvířátka. Díky tomu mohou být současně dostupné technologie představeny a zároveň uvedeny do fungování v zájmu všech, kdo zrovna půjdou okolo.Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Oprava stávajícího oplocení 1 27 000 27 000
Nové oplocení u cesty na sběrný dvůr 1 16 600 16 600
Nízký plot u výběhu morčat 1 2 700 2 700
Mantinely kolem robotické dráhy 1 15 000 15 000
Práce na oplocení 340 100 34 000
Kurník 1 18 000 18 000
Přístřešek sezení 1 50 000 50 000
Úprava výběhu morčat 1 10 000 10 000
Dětský koutek s prolézačkami 1 20 000 20 000
Pingpongový betonový stůl 1 36 800 36 800
Terénní úpravy 1 24 800 24 800
Práce na stavbách 276 100 27 600
Elektronika pro robotickou dráhu 1 5 000 5 000
Osvětlení USB nabíjecí stanice 1 5 000 5 000
Automatizace kurníku 1 6 700 6 700
Solární panely měnič 1 15 000 15 000
Lavice a stůl 1 20 000 20 000
Bezpečnostní kamerový systém 1 8 000 8 000
Práce na instalaci vybavení 352 100 35 200
Seno a voda pro kozlíky a morčata 3 2 400 7 200
Krmivo pro slepice (3roky* 5 den/Kč) 1 5 500 5 500
Ošetřování zvířat (3roky* 75 den/Kč) 1095 75 82 125
Veterina 3 5 000 15 000
Elektrická energie na provoz 3 10 000 30 000
Celkem 517 225

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Městský architekt „Mini zoo“ už několik let existuje, jedná se v podstatě o legalizaci současného stavu. Otázkou je vhodnost umístění i „kulturní“ úprava dotčené plochy sousedící s veřejným prostorem. Hlavním problémem je ale kolize s platným územním plánem, který tuto funkci v daném území nepřipouští. Záměr je tedy v rozporu s pravidly PaRo. Neproveditelný
Odbor správy majektu pozemek je neoprávněně využíván k účelu, který je v rozporu se smlouvou. Nájemce byl upozorňován a hrozí mu výpověď. Pozemek není vhodný k těmto aktivitám, veřejné prostranství, a projekt, tak jak je navržen bude spíš generovat problémy, typu nepořádek, stížnosti občanů na zápach apod.