Zeleň v Roháčově ulici
Ladislav Čabrádek

Budějovické předměstí

16

980000 Kč

4 měsíců

Veřejný prostor


zbývá 4
Zeleň v Roháčově ulici


  • Začlenění zeleně do uličního prostoru
  • Výsadba zeleně v ul. Roháčova bude navazovat na liniovou zeleň v přilehlých ulicích, které slouží jako přístupové trasy do centra města.
  • Zlepšení klimatu v ulici a zlepšení vnímaní veřejného prostoru.     
  • Vrátit ul. Roháčova vazbu na bývalou "Trávnou cestu"
  • Členění prostoru komunikace


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výsadba keřů 10 7 000 70 000
Výsadba stromů 5 5 000 25 000
Výsadba popínavých rostlin 8 3 500 28 000
Bourací práce 1 180 000 180 000
Stavební práce 1 687 000 687 000
Celkem 990 000